page_banner

PERKHIDMATAN OEM

Carta Aliran Pesanan

Kami menyediakan produk dengan teknologi pemprosesan yang sempurna, tahap teknikal lanjutan, kaedah ujian yang lengkap, standard yang tinggi dan kualiti yang tinggi.

Inovasi teknologi produk, inovasi perkhidmatan berkualiti tinggi, untuk memenuhi keperluan pelanggan yang berbeza, dan untuk menyelesaikan masalah bagi pengguna dalam teknologi dan selepas jualan.

Jika anda sedang mencari pengubah tersuai, sila hubungi kami!

Perjanjian OEM

Untuk memberikan permainan sepenuhnya kepada kelebihan sumber perusahaan kedua-dua pihak, selaras dengan prinsip manfaat bersama, menang-menang dan pembangunan bersama, kedua-dua pihak mencapai syarat berikut pada pengeluaran OEM:

1. Pertukaran bahan kredit perusahaan antara kedua-dua pihak mestilah sahih dan berkesan, jika tidak, kerugian yang timbul daripadanya akan ditanggung oleh pihak yang melanggar.

2. Cara Kerjasama

1. Pihak A memberi kepercayaan kepada Pihak B untuk menghasilkan transformer dan produk lain dengan nama syarikat, alamat dan pengenalan jenama Pihak A. Pihak B menjamin bahawa produk yang dihasilkan tidak melanggar hak harta intelek dan hak dan kepentingan sah mana-mana pihak ketiga.

2. Pihak B menjamin bahawa penunjuk produk yang disediakan mematuhi piawaian produk semasa pelanggan dan keperluan berkaitan piawaian kebangsaan, dan bahawa produk yang disediakan mematuhi keperluan perlindungan alam sekitar yang berkaitan.

3. Produk OEM dijual sepenuhnya oleh Pihak A. Pihak B tidak bertanggungjawab ke atas penjualan tersebut.Pihak B tidak boleh menjual produk OEM yang diamanahkan oleh Pihak A kepada mana-mana pihak ketiga.

4. Selepas tamat tempoh atau penamatan kerjasama, Pihak B tidak boleh mengeluarkan semula atau menjual produk dengan logo jenama Pihak A dalam sebarang bentuk.

5. Pihak A mempunyai hak untuk menghantar kakitangan untuk menyelia bahan mentah, aksesori, keseluruhan proses pengeluaran, kualiti produk, dsb. produk OEM.Pihak B bekerjasama dan membantu dengan segala usaha.

3. Tempat, cara dan kos penghantaran (penghantaran)

1. Ia diputuskan oleh kedua-dua pihak melalui perundingan.

2. Kos untuk pembungkusan produk dan pembuatan plat hendaklah dirundingkan antara kedua-dua pihak.

4. Keperluan Pembungkusan dan Perlindungan Produk

1. Pihak A hendaklah menyediakan draf reka bentuk untuk pembungkusan, kotak warna, arahan, label, papan nama, sijil pematuhan, kad waranti, dll. Pihak B hendaklah menanggung kos perolehan, pengeluaran dan pengeluaran, dan Pihak A hendaklah mengesahkan dan mengelak sampel.

2. Selepas tamat tempoh atau penamatan kerjasama antara kedua-dua pihak, Pihak B tidak berhak untuk menggunakan atau mengeluarkan sebarang produk dengan logo Pihak A dalam apa jua cara.

5. Pengurusan Jenama

1. Pemilikan tanda dagangan yang disediakan oleh Pihak A (termasuk reka bentuk pembungkusan, grafik, aksara Cina, Bahasa Inggeris dan gabungannya, dsb.) adalah kepunyaan Pihak A. Pihak B hendaklah menggunakan tanda dagangan dalam skop yang dibenarkan oleh Pihak A dan tidak boleh memindahkan atau meluaskan skop penggunaannya tanpa kebenaran.

2. Selepas tamat tempoh atau penamatan kerjasama antara kedua-dua pihak, Pihak B tidak berhak untuk menggunakan atau mengeluarkan sebarang produk dengan logo Pihak A dalam apa jua cara.

6. Perkhidmatan selepas jualan

1. Tempoh selepas jualan dan jaminan hendaklah dirundingkan antara kedua-dua pihak.

2. Pihak B dengan tegas memenuhi kewajipan berkaitan yang ditetapkan dalam Undang-undang Kualiti Produk Republik Rakyat China.Pihak B hendaklah berusaha sedaya upaya untuk menyelesaikan masalah pemulangan dan pertukaran barang yang disebabkan oleh masalah kualiti Pihak B, dan perbelanjaan yang berkaitan hendaklah ditanggung oleh Pihak B;Pihak A hendaklah bertanggungjawab ke atas perbelanjaan berkaitan yang ditanggung dalam kerosakan produk yang disebabkan oleh penggunaan yang tidak normal.